therapie

IMG_4469Een belangrijk thema in mijn werkwijze als therapeut is bewustwording. Pas als je inzicht hebt, krijg je een keuze. Wat wil je veranderen? Wat wil je bereiken? Waar wil je naartoe? In het onderzoeken van deze vragen ondersteun ik. Vaak vooral luisterend en indien nodig ook heel praktisch: wat heb je gedaan, hoe was je stemming, op welke manier kan je beter omgaan met gebeurtenissen waar je tegenop ziet?

Ieder mens draagt zijn geschiedenis met zich mee en vervult vele rollen. Met een aantal aspecten van je persoonlijkheid kan je goed uit de voeten (erfgoed), van een aantal andere wil je het liefst worden verlost (erflast). Hoe leer je omgaan met die verschillende karaktereigenschappen?

Kernwoorden in mijn werkwijze zijn: aandacht en acceptatie, directheid en confrontatie, luisteren en spiegelen, veiligheid, afgrenzing en duidelijkheid, vergeving, zingeving en haalbaarheid.
Bij zingeving denk ik aan de voortdurende dynamiek die er is tussen je binnenwereld, je beleving en de buitenwereld, de feitelijkheid. Het proces van de beweging van het wezenlijke in je naar de concrete werkelijkheid. Hoe of waar sta je als mens in dit voortdurend veranderende proces?

Comments are closed