hoe werk ik als coach

IMG_4465kIn een eerste gesprek begin ik meestal met de vraag: ‘Wat maakt dat je nu komt?’
Wanneer er sprake is van met name stressgerelateerde klachten zal mijn voorstel zijn in eerste instantie de focus te richten op herstel. Mijn ervaring is dat iemand die ‘kopje onder‘ dreigt te gaan vanwege stressgerelateerde klachten niet in staat is therapeutisch/ inzichtgevend te werken. Ik maak daarom duidelijk onderscheid tussen stressbegeleiding/ burn-outpreventie en een meer therapeutische aanpak.
Ik werk praktisch en zoek samen met mijn cliënt naar haalbare, concrete stappen om weer op het goede spoor te komen. Mijn aanbod is altijd op maat en na een aantal sessies evalueren we hoe het gaat.

CSR coaching / stressbegeleiding / burn-outpreventie
Veel fysieke, psychische en cognitieve klachten ontstaan door chronische stress. Zoals niet meer slapen, vermoeidheid, stemmingsklachten, angstklachten, hoofdpijn, nek- en schouderpijn, concentratieproblemen, geheugenstoornissen.
Te grote, aanhoudende druk vanuit het werk of in je privéleven kan problemen geven waardoor je minder goed gaat functioneren. De eerste signalen zijn: lusteloosheid, moeheid, stemmingswisselingen, moeite echt te ontspannen en het gevoel onvoldoende op te kunnen laden.
Op wilskracht kan je ondanks de klachten nog een hele tijd doorwerken; het roofbouwproces wordt zodoende echter langer in stand gehouden en de klachten nemen toe. De kans dat je er in je eentje niet meer uitkomt wordt groter en het besluit om hulp in te schakelen komt waarschijnlijk dichterbij.

De intake
Tijdens de intake zal ik vooral zorgvuldig luisteren naar je verhaal en proberen een beeld te krijgen van wat de aanloop is geweest voorafgaand aan je aanmelding. Daarbij maak ik een korte uitstap naar het gezin van herkomst om vervolgens met behulp van een tijdslijn zicht te krijgen op je geschiedenis, je relatie(s), je gezondheid en je werkzaamheden. Als een helikopter hang ik als het ware boven je leven om een beeld te krijgen van wie jij bent, wat er aan de hand is en wat jouw vraag is. Als het om stressbegeleiding gaat zal ik je voorstellen een begin- en later een eindmeting te doen met behulp van de online vragenlijst van het CSR Centrum. Met hulp van deze gevalideerde vragenlijst worden de resultaten van de begeleiding meetbaar.

De begeleiding
De focus zal in eerste instantie gericht zijn op het stopzetten van de roofbouw, op afname van de lichamelijke en psychische klachten, op herstel door (leren) te ontspannen en bij te tanken. Daarnaast zal ik je informatie geven over het Chronisch Stress Syndroom, zullen we aandacht besteden aan gezond zelfmanagement en als het aan de orde is aan reïntegratie.
Inmiddels heb ik een groot netwerk opgebouwd met mensen in de hulpverlening naar wie ik als dat nodig is kan verwijzen. Denk daarbij aan fysiotherapeut, cranio-sacraaltherapeut, haptotherapeut, acupuncturist, masseur.

Comments are closed